Na vrh
 

Splošna načela dela

Raziskovanje neposrednih izkustev na ravni telesnih občutij

Telo je dragocen inštrument, ki ga imamo nenehno na voljo, da nam poda informacije o tem, kaj občutimo v posameznih situacijah, ter smernice za ukrepanje. Po naravi je tudi opremljeno s samozdravilnimi mehanizmi, ki pa delujejo v stanju sproščenosti. Današnji sedeč, stresen in hiter način življenja nam nemalokrat oteži, da smo polno uglašeni s svojim telesom. Pogosto se moramo na novo priučiti, kaj sploh pomeni prisluhniti telesu, ga čutiti, mu zaupati. Telo je izjemno senzibilno in je povezano z globljimi deli našega bitja. Telesni občutki in zaznave so pot do notranje vednosti, kaj je za nas v posameznem trenutku primerno, hranilno, kaj pa ne. V zadnjem obdobju znanstvene raziskave jasno kažejo, da pot do resničnih, trajnih sprememb našega psihofizičnega stanja nujno poteka skozi telesna občutja.

Čuječno, upočasnjeno zavedanje doživljanja

Čuječnost pomeni odprto, radovedno opazovanje in zavedanje trenutnega doživljanja. Pri seansi v varnem, nevtralnem odnosu  z radovednostjo in sočutjem opazujemo, čutimo neposredna izkustva, ki se porajajo tukaj in zdaj v povezavi z izpostavljenim problemom oz. izzivom: občutke, čustva, misli, spomine, impulze na vseh ravneh bitja. S tem ko prisluhnemo tem občutjem (pa tudi našim reakcijam nanje), jih lažje zaobjamemo in ustvarjamo prostor, da se lahko izrazi naravna inteligenca, zdravilna modrost našega lastnega organizma in duše. Ideja čuječnosti je v različnih duhovnih tradicijah prisotna že tisočletja. In sodobna nevroznanost potrjuje, da pot do zdravljenja nujno vodi skozi utelešeno doživljanje različnih čustvenih, mentalnih in energijskih procesov v sedanjem trenutku. Le v neposrednosti sedanjega trenutka se lahko ustavi plaz stresnih odzivov, saj naš celoten sistem ozavesti, da se določeno neugodno izkustvo ne dogaja tukaj in zdaj. Prav tako spoznamo, da določenega občutka ni smotrno avtomatsko povezovati s prepričanji, zgodbami, strahovi ipd.

Krepitev osebne moči

V idealnem, stabilnem stanju se počutimo sproščeni in prisotni. Ko pa smo v stanjih kronične vznemirjenosti, v stresu, v strahu, v stiski ali depresivni ipd., se ne zmoremo ustrezno odzivati na okoliščine ali izzive. Ko pri seansi pridemo v stik s tovrstnimi občutji, pomagamo našim klientom/klientkam, da poiščejo svoje vire. Viri nam dajo občutek notranje varnosti in stabilnosti. Lahko so znotraj nas ali izven našega telesa. To so lahko ugodni ali nevtralni telesni občutki, pozitivni spomini ali podobe, misel na prijatelje, družino, domače živali, umetniške užitke itd. Ozaveščanje virov moči nas krepi tudi za vsakdanje življenje.

Sočuten terapevtski odnos

Pri vsakem terapevtskem delu je po naravi odnos izjemnega pomena. Naše delo daje izrazit poudarek varnemu in sočutnemu odnosu. V tem odnosu smo v stiku s tem, kar se poraja v klientu/-ki. To je še posebej pomembno pri ljudeh, ki imajo težave z zaupanjem in občutkom varnosti. Pri delu skušamo po najboljših močeh podpirati osnovne potrebe vsakega človeškega bitja. Ustvarimo prostor, v katerem se klienti/-ke počutijo videni, slišani, razumljeni, sprejeti.

Poglobljeno razumevanje

Naše delo temelji na pristopih, osnovanih na najsodobnejših znanstvenih dognanjih iz različnih področij. Sodobna znanost čedalje bolj dokazuje spoznanja, ki so bila doslej kvečjemu intuitivne narave. Poznavanje mehanizmov delovanja našega telesa in duševnosti postaja vse bolj kompleksno, hkrati pa so pristopi za zdravljenje različnih težav in soočanje z različnimi izzivi vse bolj učinkoviti in imajo bolj trajne učinke. Pri našem delu pomagamo klientu/-ki, da razume, zakaj se pri težavnih izkušnjah odziva na določne načine. Podpremo ga, da najde smisel in pomen v teh dogodkih ali situacijah.