Na vrh
 

Somatsko doživljanje (Somatic Experiencing)

Travma je življenjsko dejstvo. Vendar pa ni nujno, da je hkrati dosmrtna obsodba. Ne samo da je travmo mogoče ozdraviti, temveč je lahko ob ustreznem vodstvu in podpori tudi preobražajoča. Travma ima potencial, da postane pomembna sila za naše psihološko, socialno in duhovno prebujenje ter razvoj. - Dr. Peter A. Levine, utemeljitelj Somatskega doživljanja

Somatsko doživljanje je telesno umerjena oblika terapije, prvenstveno namenjena odpravi posledic različnih travmatičnih dogodkov. Za nas so travmatični tisti dogodki, na katere nismo zmogli ustrezno odreagirati, ker je bilo dogajanje za nas prehitro, preintenzivno, prekomerno. Gre za situacije, kot so padci, nesreče, medicinski posegi, nasilje in še in še bi lahko naštevali – vendar pa vrsta dogodka sama po sebi ne določa (stopnje) travmatiziranosti. Utemeljitelj pristopa, dr. Peter A. Levine, je pristop osnoval med drugim na dolgoletnem opazovanju reakcij živali v ogrožajočih situacijah. Ob grožnji vsi organizmi vklopijo preživetveni način – stanje visokega vznemirjenja, ki jim omogoči kratkoročne obrambne reakcije boja ali pobega.  Kljub temu, da se živali v divjini pogosto znajdejo v takih situacijah in mobilizirajo ogromno preživetvene energije, ponavadi niso travmatizirane, saj to stresno energijo po ogrožajočem dogodku uspešno sprostijo.

Pri človeku pa preživetveni mehanizmi iz različnih razlogov pogosto niso izpeljani do konca. Razlogi so recimo nepredelane predhodne travme, predvsem pa je vzrok v tem, da naši višje razviti možganski centri zatrejo veliko instinktivnih vedenj.  Tako pride do bistveno manj poznanega, a zelo pomembnega in pogostega odziva– zamrznitve oz. otrplosti. Nedovršen odziv zamrznitve je pri ljudeh ključen razlog travmatiziranosti. To je stanje hkratne visoke aktiviranosti simpatične in parasimpatične veje avtonomnega živčnega sistema. Levine slikovito primerja to stanje s pritiskanjem na zavoro ob maksimalni hitrosti vozila. Otrplost je avtomatičen biološki odziv, ne gre za prostovoljno izbiro.

Posledice nepredelanih travm ostajajo v živčnem sistemu v obliki zvišane aktiviranosti ter zmanjšane zmogljivosti samouravnavanja in fleksibilnosti živčnega sistema. Telo pa je ponavadi zakrčeno, napeto ali otrplo. Posledica »odvečne« energije, ki ostaja v telesu, je zmanjšana zmožnost za doživljanje radosti in užitka. Lahko se počutimo nemočni, paralizirani, depresivni, prestrašeni, panični, besni, razdražljivi, odsotni itd., lahko razvijemo različne simptome, kot so kronične telesne bolečine, migrena, težave s spanjem, hiperaktivnost, izgorelost, tudi zavrto ali zelo promiskuitetno ipd. spolno vedenje, slabša imunska odpornost itd. Poleg tega nas lahko različni dražljaji (na primer nek zvok, vonj, podoba, notranje občutenje itd.) hitro in močno vznemirijo. Lahko se pojavljajo tudi spominski utrinki in občutja, ki so povezani z nepredelano situacijo iz preteklosti. Kot se slikovito izrazi Levine, ostajamo lahko zaklenjeni v travmatski labirint.

Pri terapiji se pozorno osredotočamo na govorico telesa in telesne občutke, ki se pojavljajo v povezavi z ogrožajočo situacijo iz preteklosti ali kakšno vsakdanjo življenjsko situacijo, ki ji nismo kos. V varnem terapevtskem odnosu, okrepljeni z lastnimi viri moči dopustimo, da se postopoma, nežno izvršijo in dokončajo obrambne reakcije boja ali bega. Torej dopustimo, da se preživetvene energije, ujete v travmi, sprostijo in so nam na voljo kot čista življenjska sila.  Ključna razlika v primerjavi z večino ostalih psihoterapevtskih metod je v tem, da ne spodbuja (katarzičnega) podoživljanja preteklih izkušenj oz. premlevanja teh.

Zavedanje telesnih občutij, ki ga razvijamo s pomočjo tega pristopa, nas ob vseh izzivih, ne samo v primežu travmatičnih situacij, pripelje nazaj v telo, ki nikoli ne laže. Somatsko doživljanje nam pomaga, da prepoznavamo svoje resnične občutke in na podlagi njih ukrepamo. Pomaga nam prepoznavati in odpraviti stres ob prvih znakih ter nas nauči bolj učinkovite samoregulacije in tudi samozaupanja. Še več, uspešen spoprijem s travmo nas lahko privede do temeljite osebne preobrazbe v smeri večje gotovosti, asertivnosti, spontanosti in bolj vitalnega, polnega, radostnega in ustvarjalnega življenja.

Opozorilo: pri težjih travmatskih stanjih je primernejša nevrološka ali psihiatrična obravnava.

Literatura

V slovenščini obstaja prevod prve knjige Petra Levina, ki je originalno izšla leta 1997 in je prevedena v več kot 20 jezikov: Kako prebuditi tigra – zdravljenje travm (2015). Založba Vbz.

Somatic Experiencing Trauma Institute – na spletni strani Inštituta je na voljo veliko različnih virov

Nekaj ostalih knjig Petra Levina v angleškem jeziku:

Healing Trauma: A Pioneering Program for Restoring the Wisdom of Your Body (2008) Sounds True.

In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness (2010) North Atlantic Books.

Trauma-Proofing Your Kids: a Parent’s Guide to Instilling Confidence, Joy, and Resilience (2008, v soavtorstvu z Maggie Kline). North Atlantic Books.

Freedom from Pain: Discover Your Body’s Power to Overcome Physical Pain (2012, v soavtorstvu z Maggie Phillips) Sounds True.