Na vrh
 

Somatske postavitve

Del nikoli ne more biti v redu, dokler celota ni v redu. - Platon

Dandanes obstaja izjemno veliko sodobnih različic postavitev (od sistemske družinske rekonstrukcije po V. Satir, psihodrame po J. L. Morenu, klasičnih sistemskih postavitev po B. Hellingerja, konstruktivističnih postavitev po M. Varga von Kibedu, postavitve travm po F. Ruppertu, življenjske integracije po W. Nellesu in še in še bi lahko naštevali). Ne gre zgolj za posamezne tehnike, ampak za kompleksne filozofije, ki spodbujajo globoke spremembe v posameznikih, skupinah in celo skupnostih. Postavitve se zelo pogosto izvajajo v skupini. Postavlja se lahko problem, simptom, bolezen, odnos itd. Različnim načinom postavitev je skupno, da poudarek ni na pogovoru in (kognitivni) analizi, ampak na doživljanju v tukaj in zdaj. Recimo, pri postavitvi ne govorimo o odnosu z materjo, ampak odnos neposredno doživljamo.

Pri našem delu uporabljamo postavitve po potrebi kot del integralnih seans s posamezniki oz. posameznicami. Prav tako pa organiziramo skupinske postavitve.

Znanje in izkušnje iz postavitev kontinuirano črpamo iz različnih postavitvenih pristopov, pri čemer izhajamo iz splošnih načel našega dela. Ena od bistvenih značilnosti Somatskih postavitev je poudarek na opazovanju doživljanja skozi telesna občutja, posebej pozorni smo recimo na znake aktiviranosti oz. zamrznjenosti na ravni živčnega sistema.

Moderatorka pri skupinski postavitvi posebno pozornost ves čas posveča osebi, za katero postavitev poteka; fokus pa je seveda tudi na predstavnikih in njihovih občutjih. Sodelujoči v posameznih vlogah med postavitvijo nežno ozaveščajo svoje občutke. Občutke v postavitvi opazujemo in jih ne ‘odigravamo’ oz. izživljamo. Dopustimo pa, da telo samodejno izvede, kar morebiti želi izpeljati (recimo globoki izdih, tresenje, jok itd.). Procesa ne vodimo po nekih vnaprej določenih pravilih, ampak dopuščamo, da se odvija sam. Potlačena oz. zastala energija se tako sprosti postopoma, naravno. Prav tako pride človek do novih uvidov v svojem lastnem tempu. Pri Somatskih postavitvah smo posebej pozorni tudi na pomoč osebi, da predela in integrira ‘nov material’. K temu pripomoremo že s samo upočasnitvijo celotnega procesa; predvsem pa na koncu preverimo učinke pri osebi, za katero se je izvedla postavitev.