Na vrh
 

Learning Love

Predstavljaj si, da stojiš v centru velikega kroga, razdeljenega na tri obroče. Zunanji obroč predstavlja zaščitni sloj. Srednji obroč je sloj ranjene ranljivosti, v katerem doživljamo strahove, negotovosti. Najbolj notranji obroč predstavlja jedro našega bitja, sedež naše esence, prostor, kjer smo v toku z eksistenco. V centru smo v globoko sproščenem odnosu do življenja, cenimo naše darove in edinstvenost ter ne občutimo potrebe po boju. Naše popotovanje ni samo odkriti našo esencialno naravno, ampak tudi razviti globoko sočutje in razumevanje za našo ranjenost, ranljivost in obrambe. - Krishnananda Trobe, utemeljitelj Learning love pristopa

Podpora, ki jo nudimo posameznikom in parom pri ustvarjanju bolj izpolnjujočih odnosov v zasebnem življenju in na delovnem mestu, temelji na izobraževanju in pridobivanju praktičnih izkušenj iz že posebej predstavljenih in še nekaterih drugih pristopov. Med slednjimi izpostavljamo soodvisnostno terapijo, delo z notranjim otrokom, nenasilno komuniciranje po modelu Marshala Rosenberga in postavitve – pristope, ki jih v svoji šoli Learning love plodno povezujeta Krishananda in Amana Trobe.

Delo v podporo medosebnih odnosom temelji na:

  • ozaveščanju, občutenju, sprejemanju ran, ki jih nosimo v sebi in nas vodijo v nefunkcionalne odnosne vzorce;
  • razumevanju zgodb za temi ranami, da se lažje postopoma odvežemo od preteklosti;
  • prepoznavanju, kdaj medosebni odnosi sprožijo v nas bolečine, povezane s temi ranami;
  • ozaveščanju naših (nefunkcionalnih) obrambnih reakcij in strategij;
  • učenju zavestnega komuniciranja, pri katerem izhajamo iz lastnih občutkov in potreb ter smo empatični do občutkov in potreb drugih;
  • učenju postavljanja lastnih mej in spoštljivosti do različnosti;
  • poglabljanju povezanosti, bližine, pretoka ljubezni.

Pri tem delu izhajamo iz razumevanja, kako so nas pomembno izoblikovali zgodnji odnosi. V otroštvu je večina od nas doživela kakšne travmatske izkušnje, na primer zavrnitev, pomanjkanje topline, omejevanje naše vitalne energije, kritike, obsojanje, primerjave, zlorabe. Največja žalitev za nas je lahko, da nismo bili podprti, da se razvijemo po lastnih željah, ampak smo se razvili po pričakovanjih in hotenjih drugih. Seveda so naši starši in učitelji največkrat tako delovali s prepričanjem, da nam koristijo. Tako se naša živost, spontanost, zaupanje spreobrnejo v nezaupanje, dvome vase, pomanjkanje energije, zaskrbljenost, jezljivost itd. Ti procesi se dogodijo v različnih življenjskih obdobjih, od maternice do danes. Dogajajo se vsakomur izmed nas, toda na različne načine in v različnih odmerkih.

Ljudje pri tem razvijemo različne preživetvene strategije. Lahko omejimo lastno vitalnost in se naredimo majhne, lahko se zamotimo z različnimi odvisnostmi, lahko smo prepirljivi, bojeviti ali se umikamo, lahko smo zapeljivi, šarmantni, lahko smo nenehno aktivni – raznolikim strategijam ni konca. Pod zaščitnim ščitom pa lahko najdemo globoke občutke žalosti, prizadetosti, obupanosti, nemoči, praznine, jeze, besa. Strategije same po sebi niso nič slabega, problem je, če niso ozaveščene in jih avtomatsko uporabljamo. Tako lahko sami sebi zapiramo prosti pretok vitalnosti, radosti. V interakcijah pa lahko nezavedno nadziramo, obsojamo, manipuliramo, napadamo druge, jih poskušamo spremeniti, se umikamo itd. In v odnosih konflikt najpogosteje odraža ‘spopad’ med dvema zaščitnima slojema, tudi če se nam dozdeva, da sami smo odprti in ranljivi.

Pri delu na odnosih podpiramo kliente/-ke pri prepoznavanju, razumevanju, predvsem pa (telesnemu) občutenju obrambnih reakcij, bolečin, nelagodij, strahov. Postopen stik s temi vidiki našega bitja nas mehča, veča naše sočutje do sebe in drugih; vera vase in notranja jasnost naraščata.

Literatura (izbrane knjige avtorjev Dr. Krishnananda Trobe in Amane Trobe)

The Learning Love Handbook 1: A Series of Books for Learning the Art of Love and Intimacy: Opening to Vulnerability (2013)

The Learning Love Handbook 2: Healing Shame and Shock (2014)

The Learning Love Handbook 3: Living with Passion – Integrating Passion, Love, and Meditation into our Daily Lives (2015)

When Sex Becomes Intimate: How Sexuality Changes as Your Relationship Deepens (2008)

Face to Face with Fear Transforming Fear Into Love (2009)

From Fantasy Trust to Real Trust: Learning from Our Disappointments and Betrayals (2011)

Stepping Out of Fear: Breaking Free of Our Pain and Suffering (2013)